والزرن خ

خ هبخ رم هب رم ، ح هب ح فطل هب فطل دنا هدیرب تشک تشکِز ،دنا هدیزگ حلص ردچ م هب م هتکن هــــب هتکن ، نج مغ دنهد حرش شیخ رختفا رپ من، یگدنز ز تفرگ هک نز کان ِ زر را دریاب. چندی پیش متوجه شده‌ام که لیستی متشکل از ۶۸ نفر، ممنوع‌الخروجی معینان و دیگر مقامات ارشد وزارت مالیه نشر شده است

2022-12-01
    أنا ماهر و أنت غير ماهر مترجم
  1. 4 النساء An-Nisaa
  2. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  3. That no burdened person shall bear the burden of another
  4. شاه ایران، منوچهر، ابتدا با این
  5. 6 الأنعام Al-Anaam
  6. ‎خرزة ولون‎, Ramallah
  7. 204,875 likes · 11,418 talking about this