CONCLUSIONS

Un cop recollida la informació a partir d’entrevistes, podem dir que les generacions anteriors a la nostra, no vivien de la mateixa manera de la que vivim ara.

Primer de tot, en el cas de la més antiga, el qual ens vam documentar a partir d’entrevistes fetes als nostres avis i àvies, hem pogut veure que no es donava tanta importància a l’educació, com la que es dona ara o la que els hi donaven a l’època dels nostres pares, ja que en aquells temps, els preparaven més pel món laboral per tal de poguessin treballar el més aviat possible, que no pas per obtenir una titulació acadèmica.

No disposaven de pràcticament cap electrodomèstic. No va ser fins més endavant que ja en van disposar, generació parental. D’altra banda, pel que fa a l’educació, abans, almenys durant la generació dels nostres avis i àvies i anteriors, no es donava tanta importància com la que se li va donar més endavant. Tot i així, les escoles que hi havien abans no eren mixtes però hi havia algunes excepcions, com ara en les escoles de pobles petits. Però després del 75, etapa en què els nostres pares van començar a anar a l’escola, van començar a aparèixer escoles mixtes, tot i que encara se’n conservava alguna que no ho era. Aquest canvi, probablement va ser degut a la mort d’en Franco, ja que va morir aquest mateix any. 

En les generacions dels nostres avis i àvies, els aspectes socials estaven molt oblidats, no es donava importància en les lluites contra la opressió als diferents col·lectius minoritaris. Hi havia molt de masclisme, la lluita feminista era pràcticament inexistent, les dones no tenien llibertat. Eren els homes qui s’encarregava de les ocupacions més importants, militar i política, mentre que les dones representava que només s’havien de fer càrrec de la casa i dels nens. No s’observaven gaires casos de racisme ja que no hi havia immigració i no va ser fins a les generacions dels nostres pares i mares que es va començar a donar visibilitat en aquests temes. Ara actualment, aquests conceptes cada vegada estan agafant més poder i pensem que en un futur, encara que bastant llunyà, es podrà acabar combatent la gran part de les desigualtats que impliquen aquests. Pel que fa al transport, durant la generació dels nostres avis i àvies, aquests utilitzaven força el tren o tramvia si vivien a la ciutat, i sinó anaven amb bicicleta, a peu o bé amb transport públic. 

Així doncs, podem assumir que la generació dels nostres avis i àvies formarien part de finals de la segona revolució i part de la tercera, tot i que també estan vivint actualment la quarta. D’entrada, com a una de les noves comunicacions que apareixen a la 2ª etapa és la ràdio i ells ja en disposaven d’una, ho podríem relacionar en que van formar part d’aquesta, encara que només fos al final. Després, durant la tercera, on els nostres pares i mares en van formar part durant tota ella, es demostra amb el fet que van aparèixer les primeres computacions d’ordinadors, i ells i elles van poder disposar-ne. I ja la quarta etapa, seria la que generalment estaríem parlant de la que estem vivint nosaltres, ja que es basa en tot el desenvolupament del drive i de internet i ara, després d’aquesta crisis degut al COVID-19, s’estan adonant que necessitem aquestes tecnologies cada vegada més, i per tant, les estan desenvolupant a una velocitat major. 

FUTURS

Un dels futurs probables i desitjables que voldríem que succeïssin, seria el de la millora en l’educació, ja que el que s’està ensenyant generalment a moltes escoles, és la memorització més que d’entendre continguts, fent difícil aplicar el que s’ha après en situacions reals de manera eficaç.

Millorant això, com que els joves estarien més ben formats, això ens permetria un major avanç tecnològic o en qualsevol tipus d’aspecte, ja que estarien més capacitats per realitzar cada feina que se’ls hi encarregués. Un dels avenços que podria portar-se a terme, seria poder obtenir una manera de transport menys contaminant i més eficaç del que es coneix avui en dia. D’altra banda, un altre futur bastant desitjable seria el que s’hauria aconseguit allargar l’esperança de vida humana, on el qual, aquests avenços en l’àmbit científic, serien més probables d’aconseguir, millorant l’educació tal i com ja hem comentat. I, si aconseguíssim allargar la vida, podríem disposar de més temps per formar els joves i les persones estarien molt més documentades i al tenir més experiència, ajudaria a no caure en crisis ja viscudes degut a pensaments poc reflexius per part dels presidents o del poble mateix. 

OPINIÓ

Judit: realment he trobat interessant realitzar aquest projecte. M’ha aportat coneixements que no tenia sobre la infància de la meva iaia i el meu pare. Això em va motivar bastant i haver d’imaginar un futur en relació a com ha canviat tot, ha estat una feina curiosa i podria dir que divertida, ja que no ho havia fet mai tan profundament. L’únic que no m’ha agradat ha estat l’edició de la web, ja que em costa bastant el tema de programació i edició digital i em va suposar una dificultat. M’he trobat molt a gust amb el grup amb qui he treballat.
Ona: En la meva opinió, aquest projecte ha sigut molt significatiu, ja que m’ha aportat informació nova sobre la meva família, i per tant, m’ha ajudat a comprendre el què els fa ser com son actualment. A més a més, també m’ha agradat haver fet el projecte mitjançant entrevistes, apart que el grup amb el que he treballat ha funcionat molt bé. Tot i així, considero que se’ns hauria d’haver donat una mica més de temps, ja que m’ha fet estressar una mica. 
Aida: Des del meu punt de vista, penso que aquest projecte és interessant ja que és una nova forma d’aprendre sobre aquest tema de manera més dinàmica. Tot i així, realment no és que m’hagi agradat gaire ja que no m’agrada fer entrevistes. Malgrat això, també he pogut adquirir informació sobre la meva família i posició pel qual altres individus veien la seva vida i això m’ha ajudat a comprendre més sobre com eren i entendre'ls millor.
Carla: penso que aquest projecte m’ha ajudat a entendre el perquè d’algunes de les coses que avui en dia tenim i com hem arribat fins aquí. A més a més, crec que ha sigut un tema bastant interessant, per tant, crec que és un bon projecte per fer durant els pròxims anys. 
Talòs, menja les galetes!    Més informació
Privacidad