ENTREVISTES

Per informar-nos sobre com es vivia abans a Catalunya, hem realitzat unes entrevistes als nostres familiars de proximitat. Ja que ens trobem en una situació poc favorable per fer-les presencialment algunes les hem hagut de fer telemàticament, ja sigui format àudio, vídeo o text. Les teniu a continuació:

Vídeo entrevista a un professor – Material cedit per Sandra Lacruz

Talòs, menja les galetes!    Més informació
Privacidad